Търговско наименование на дружеството

Фондация „Урология и Андрология“

Седалище и адрес на управление

гр. Ловеч, ул. „Христо Ботев“ 1, ет. 7, ап. 23
e-mail: atanasovmd@yahoo.com
tel. 0888 267 368

Имена на представляващи дружеството лица

Банкова сметка в лева

IBAN: BG44 BPBI 7928 1065 1466 01

BIC: BPBIBGSF

Лице за контакти

Запитване